Uczenie nieformalne ujęte w ryzy

Edukacją nieformalną jest – trwający przez całe życie – proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy, na podstawie doświadczeń życia codziennego oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz mass mediów.

Uczenie nieformalne stanowi obecnie ponad 75% uczenia, jakie zachodzi w firmach. Najczęściej proces ten zachodzi mimochodem, wywołany przez sprzyjające środowisko zewnętrzne. Ponieważ takie uczenie związane jest zwykle z czasem wolnym lub rozrywką, ludzie uczestniczą w nim przede wszystkim z własnej woli. Z założenia, uczenie nieformalne odbywa się poza instytucjami szkoleniowymi i nie przysparza formalnych uprawnień i certyfikatów. Teoretycznie więc, wszystkie te czynniki są poza naszą kontrolą – dlatego właśnie większość organizacji koncentruje się tylko na oficjalnych i tradycyjnych formach edukacji.
Gdybyśmy jednak połączyli wszystkie te pozytywne i oczekiwane elementy, aby świadomie wywołać i lepiej kontrolować uczenie nieformalne oraz jego efekty”


Kształcenie nieformalne nie jest skoncentrowane wyłącznie na wyniku – równie ważny jest sam proces uczenia się. Organizacja takiego procesu to stwarzanie inspirujących sytuacji, w których ludzie chętnie i intuicyjnie uczestniczą, a uczestnicząc – wpadają na nowe pomysły, zdobywają nową wiedzę, formułują nowe pytania, uświadamiają sobie nowe zależności.

Wszystko to może zostać ujęte w programie i planie nauczania, a jego realizację można zweryfikować pod koniec projektu.
Programami, które łączą wszystkie te cechy w spójną całość, są programy Edutainment, do niedawna jeszcze nie stosowane na polskim rynku biznesowym.