Przyszłość Edutainment

Dzięki rozwojowi mass mediów dla działań typu Edutainment nadchodzą złote czasy.

Globalne trendy pokazują, że dzięki rozpowszechnieniu internetu, Web 2.0, czy gier multimedialnych, zdec

ydowana większość ludzi będzie wybierała rozmaite formy edukacji nieformalnej, ponieważ tak będzie im po prostu wygodniej. To osoba ucząca się będzie kreować swoje środowisko edukacyjne.

 

 

Być może więc nową rolą firm i instytucji edukacyjnych będzie kreowanie narzędzi edukacji nieformalnej swoich odbiorców. Trener czy nauczyciel natomiast będzie głównie podpowiadał, jak się uczyć i z jakich zasobów warto korzystać.

Dobierając metody nawiązujące do Edutainment, zawsze należy dbać o odpowiednie wyważenie elementów edukacji i rozrywki. Z pewnością celem Edutainment nie jest zastąpienie edukacji formalnej, gdyż inna jest jego funkcja. Nie dostarczy odbiorcy kompleksowej, teoretycznej wiedzy z konkretnego obszaru nauki, gdyż wówczas przekaz stałby się zbyt edukacyjny, a za mało rozrywkowy. Jeżeli zaprojektowane działanie będzie przesycone treścią edukacyjną, a za mało wciągające, uczący się mogą uznać przekaz za nudny i trudny. I odwrotnie „ jeśli położymy zbyt duży nacisk na elementy rozrywkowe kosztem przekazu merytorycznego, będziemy mieć już do czynienia z „rozrywką edukacyjną”. Oczywiście, każda z tych opcji może okazać się najbardziej odpowiednia, jeśli takie będą potrzeby odbiorcy.