Współpracujemy/polecamy

Drukuj PDF

1. Matrik ? Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania ? http://www.matrik.pl/

Stowarzyszenie Matrik, to wiodąca i opiniotwórcza organizacja w Polsce, zrzeszająca elitarne środowisko trenerskie, tworząca, promująca i wdrażająca standardy pracy, kształcenia, rozwoju i certyfikacji trenerów zarządzania, będąca platformą dla wymiany wiedzy, informacji i rozwoju zawodowego jej członków i sympatyków. Jesteśmy  członkiem Matrika oraz uczestniczymy w Klubach oraz zjazdach organizowanych przez Matrik. Co roku nasz delegat uczestniczy w spotkaniach strategicznych oraz inicjatywach towarzyszących np. w Grupie Rozwojowej Konsultantów Zarządzania. Dwukrotnie spotkania odbyły się w siedzibie Klastra przy ul. Żaglowej.

2. ISAGA -  http://www.isaga.com/

International Simulation and Gaming Association :) Organizacja ta zajmuje się promocją wykorzystania gier w edukacji szkolnej, biznesowej i akademickiej, organizując m. in. doroczne konferencje, na których spotykają się praktycy i teoretycy wykorzystania gier szkoleniowych. Wśród członków organizacji można zaleźć praktyków i badaczy ze wszystkich krajów, w których wykorzystuje się gry i symulacje biznesowe, m. in. z Holandii, Rosji, Indii, Australii, Japonii, USA, Polski, Finlandii, Niemiec, Brazylii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Uczestniczyliśmy w  2011 w spotkaniu w Polsce i 2012 roku w Rumuni. Skarbnica wiedzy, mnóstwo doświadczeń oraz międzynarodowych kontaktów tak w jednym zdaniu można opisać tygodniowe maratony o tzw. ?Grach na serio?.

3. Biblioteka Cyfrowa PW to aplikacja ogólnie dostępna w Internecie pod adresem http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra.

Tworzona od 2005 roku, obecnie rejestruje 4.250 publikacji. BC PW tworzona jest głównie z publikacji dostępnych w domenie publicznej (sprzed 1939 roku) lub tych, do których opublikowania  BG PW uzyskała zgodę autora.  Biblioteka Cyfrowa PW jest tworzona w oprogramowaniu dLibra opracowanym przez PCSS i stosowanym przez większość polskich bibliotek cyfrowych. Obecnie takich bibliotek jest ok. 100  - łącznie udostępniają  prawie 1,7mln. publikacji zdigitalizowanych. Pełna lista tych bibliotek jest dostępna pod adresem http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs
Dzięki oprogramowaniu PCSS - zwanym Federacja Bibliotek Cyfrowych wszystkie te zbiory mogą być łącznie przeszukiwanie (po zaznaczeniu w dowolnej bibliotece w wyszukiwaniu opcji: Wszędzie). 
Klaster Edutainment gorąco zachęca do zapoznania się ze zbiorami! Ze swojej strony polecamy następujące pozycje:

Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele ? Knop, Lilla
Metodyki Zarządzania Projektami- Schmidt Paweł
"Edutainment?, jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości) ? Skibińska, Małgorzata
Gry symulacyjne w dydaktyce: GRAKOR - 2002 ? Korbut, Jan
NLP w negocjacjach handlowych ? Łabuz, Anna Magdalena

4. Fundacja im. Kazimierza Bartla -  http://kbartel.org/pl

działa od 2008 roku. Stało się to za sprawą córki wybitnego profesora Politechniki Lwowskiej oraz wielokrotnego premiera w czasach II RP ? pani Cecylii Bartel. Główne ścieżki działania to wspomaganie edukacji polskich dzieci i młodzieży poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych (w szczególności tych z rejonów zaniedbanych kulturowo), wyposażanie szkół w przedmioty niezbędne w nauce oraz połączenie rozwoju intelektualnego z artystycznym. Ten ostatni aspekt wiąże się z rozbudzaniem w młodych ludziach pasji. Drugim ważnym motywem przewodnim Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla jest kultywowanie pamięci o wielkich Polakach, w tym o wybitnym matematyku i polityku, profesorze Bartlu, i promowanie wiedzy 1 %: KRS 0000338823