Edutainment w biznesie, czyli jak wykorzystać siłę uczenia nieformalnego

Pozytywna ocena formalna

Drukuj PDF

Informujemy, że nasz wniosek złożony w ramach działania 2.1 B,  o dofinansowanie realizacji projektu pt.? Utworzenie specjalistycznego centrum szkoleniowo ? badawczego przez Klaster Edutainment w celu rozwoju innowacyjnych form edukacji kadr dla biznesu? uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodnie z kryteriami oceny formalnej. W związku z powyższym został przekazany do Komisji Oceny Projektów, celem przeprowadzenia oceny merytorycznej.

 

Przyszłość Edutainment

Drukuj PDF

Dzięki rozwojowi mass mediów dla działań typu Edutainment nadchodzą złote czasy.
Globalne trendy pokazują, że dzięki rozpowszechnieniu internetu, Web 2.0, czy gier multimedialnych, zdecydowana większość ludzi będzie wybierała rozmaite formy edukacji nieformalnej, ponieważ tak będzie im po prostu wygodniej. To osoba ucząca się będzie kreować swoje środowisko edukacyjne.

Więcej…
 

Edutainment w służbie biznesowi

Drukuj PDF

Jakich zatem narzędzi możemy użyć, aby skutecznie wprowadzać takie rozwiązania dla biznesu?
Obecnie wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Dynamiczny rozwój rynku szkoleń i branży eventów powoduje, że firmy poszukujące nowych narzędzi mają w czym wybierać. Dla nich, jako najbardziej wymagających i jednocześnie bardzo świadomych klientów, powstają coraz to nowe programy realizujące idee Edutainment: od merytorycznych gier symulacyjnych, poprzez szkolenia outdoor i gry fabularne, a na eventach edukacyjnych kończąc.

Więcej…
 

Czy Polak potrafi, czy Polak wie?

Drukuj PDF

Dotychczas w Polsce Edutainment stosowany był głównie w edukacji powszechnej, choć nie z takim rozmachem, jak na świecie. Celem tak szeroko zakrojonych działań jest wpływ na określoną zmianę społeczną. Może to być rozwój profilaktyki i ochrona zdrowia, edukacja seksualna, pogłębianie świadomości ekologicznej czy ekonomicznej.

Więcej…
 

Żeby się rozwijać, trzeba grać

Drukuj PDF

Najbardziej trafnym przykładem narzędzia Edutainment w biznesie są gry symulacyjne planszowe, coraz chętniej i częściej wykorzystywane przez działy HR w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników. Stwarzają one optymalne warunki do doświadczania sytuacji bliskich rzeczywistym, osiągając wysoką skuteczność edukacyjną. Zgodnie z powiedzeniem Konfucjusza, iż ?Tylko to, co sam przeżyjesz, naprawdę zrozumiesz?

Więcej…
 

Co to jest Edutainment?

Drukuj PDF

Edutainment jest neologizmem powstałym z połączenia angielskich słów ?education? i ?entertainment?, czyli  edukacja i rozrywka w jednym. Czasami używane jest również określenie edukacja rozrywkowa.

Więcej…
 


Strona 10 z 11