Edutainment w biznesie, czyli jak wykorzystać siłę uczenia nieformalnego

WYPRAWA PO ŚWIĘTEGO GRAALA

Drukuj PDF

W dniu 05.08.2016 r.  w siedzibie „Klastra Edutainment”  z powodzeniem przeprowadzono test gry symulacyjnej „Wyprawa po Świętego Graala”. Gra stworzona została przez członków Klastra Edutainment, dedykowana doświadczonym managerom chcącym przyjrzeć się bliżej swojemu sposobowi zarządzania.  Celem rozgrywki jest przetestowanie umiejętności managerskich ujętych w koncepcję AWARE w stresujących warunkach, wymagających dokonywania wyboru spośród ryzykownych i niejednoznacznych etycznie wariantów.

Areną działań graczy jest średniowieczna Anglia z czasów Króla Artura, a uczestnicy stanowią rycerzy  Okrągłego Stołu. Na prośbę władcy drużyna wyrusza na poszukiwanie Świętego Grala, legendarnego kielicha, który swojemu posiadaczowi zapewnia życie wieczne, a krainę, w której się znajduje zamienia w ziemię mlekiem i miodem płynącą. Wejść w jego posiadanie może jedynie „rycerz bez skazy” – prawy mąż, zawsze działający zgodnie z honorowym kodeksem. Uczestnicy wyprawy wędrują przez nieprzebyte bory, głębokie jeziora, grząskie bagna i przerażające cmentarzyska. Zmierzą się z licznymi wyzwaniami – zabójcami na traktach, błędnymi rycerzami w grodach i fantastycznymi zakonnikami w klasztorach. Nie ominą ich przeszkody rodem z sennego koszmaru, sprawiające, że będą musieli opanować strach i zachować zimną krew. Będą walczyć ze zmęczeniem, samotnością i sytuacjami bez wyjścia, wszystko po to, by zdobyć największą nagrodę – Świętego Grala.

Za koncepcją gry stoi autorski model kompetencji managerskich, kryjący się pod akronimem AWARE. Gra ma sprawdzić, jak radzą sobie jej uczestnicy w każdym z wymienionych obszarów.

Gra fantastycznie przenosi uczestników w świat baśni, fabuła gry pomaga poczuć prawdziwą przygodę, a wyzwania i trudności stawiane graczom w kolejnych rundach głęboko zapadają  w pamięci, co można było zaobserwować w zagorzałych dyskusjach. W tej grze, każdy uczestnik może sprawdzić:  czy potrafi wyjść ze swojej strefy komfortu, podjąć ryzyko, przyjrzeć się sobie oczami innych oraz wyciągnąć wnioski z porażek i sukcesów.

 

Podpisanie aktu notarialnego powołującego Fundację Klastrów Małopolski

Drukuj PDF

Pragniemy poinformować, iż w dniu 17.06.2016 podpisany został akt notarialny powołujący Fundację Klastrów Małopolski. Na spotkaniu obecni byli wszyscy fundatorzy fundacji, ( także firma M.M. Druk Serwis Sp. z o.o., koordynator Klastra Edutainment) reprezentowani przez osoby to tego upoważnione wg dokumentów rejestrowych lub przez notarialne upoważnienia szczególne.

 

ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIENIA ANKIETY!

Drukuj PDF

Zachęcamy wszystkie zainteresowane Uczelnie ponownie do wypełnienia ankiety stworzonej przez Zespół Klastra Edutainment na potrzeby prowadzenia prac nad rozwojem gier szkoleniowych.

Pierwsza tura ankiet miała miejsce w roku 2015, dzięki czemu opracowania w formie pdf-a dotarły do Wszystkich Uczelni współpracujących z naszym Klastrem. Jednak prace nad rozwojem symulacji nadal trwają i ponownie jesteśmy ciekawi Waszego zdania:)!

Przypominamy, iż celem Klastra jest wprowadzenie gier szkoleniowych na stałe do programów uczelni, a w dalszej konsekwencji - wpisanie ich do Krajowych Ram Kształcenia.

W tym celu pragniemy lepiej poznać i zrozumieć potrzeby  środowiska akademickiego a Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji.

Każda Uczelnia, która wypełni ankietę otrzyma od nas bezpłatnie publikację w pdf  p.t "Gry symulacyjne w edukacji ekonomicznej". Jest  to opracowanie naukowe, które w sposób teoretyczno-empiryczny przedstawia możliwości wykorzystania gier i symulacji w szkolnictwie wyższym, w naukach ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na nauki o zarządzaniu. Publikacja powstała w oparciu o gry będące własnością Klastra pod redakcją dr Adrianny Paliwody-Matiolańskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dziękujemy!
Kliknij na poniższy link by wypełnić ankietę: http://www.interankiety.pl/interankieta/38565415196a345d6fe7838227f0e7d1


 

SPOTKANIE FORUM KLASTRÓW MAŁOPOLSKI Z PREZESEM LUBELSKICH KLASTRÓW ORAZ WSCHODNIEGO KLASTRA ICT

Drukuj PDF

W dniu 12 lipca 2016r. odbyło się spotkanie Forum Klastrów Małopolski z panem Robertem Szlęzak – prezesem Lubelskich Klastrów, Wschodniego Klastra ICT, który jest Leaderem Obszaru Zrównoważony Rozwój w Centrum Kompetencji Wschodnich. W spotkaniu uczestniczył również Klaster Edutainment reprezentowany przez koordynatora Klastra pana Roberta Miklaszewskiego. Na spotkaniu omówiony został projekt dotyczący nawiązania współpracy dotyczący wprowadzenia koncepcji nauczania metodą edutainment na Ukraińskich Uczelniach. Współpraca będzie polegać na wymianie usług, Ukraińskie Uczelnie w zamian za otrzymane metody nauczania, będą projektować grafikę do gier edutainment oraz tłumaczyć je na język Ukraiński.


 

Powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”

Drukuj PDF

W dniu 2 Czerwca 2016 r. w Laboratorium Automatyki Budynkowej, odbyło się spotkanie członków Forum Klastrów Małopolski, które miało na celu powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”. Nowa jednostka organizacyjna sformalizuje pracę działającej od dwóch lat sieci współpracy o nazwie Forum Klastrów Małopolski i będzie reprezentować zarówno jej dotychczasowych jak i przyszłych członków z regionu małopolskiego.

„Klaster Edutainment” reprezentowany był przez koordynatora, pana Roberta Miklaszewskiego, który aktywnie działa na rzecz wspólnej polityki regionalnej. Na spotkaniu podpisane zostało porozumienie, w którym zawarte zostały główne cele działania Fundacji m.in.:

 

  1. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.
  2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.
  3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking, certyfikację i promowanie dobrych praktyk.
  4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.

 


Strona 1 z 13