Dobre praktyki

Drukuj PDF

1. Tworzenie nowatorskiego systemu nauczania kadr dla biznesu.

a) Efektem wzajemnej współpracy Członków Klastra Edutainment oraz przedstawicieli Małopolskich Uczelni stworzono konspekty do przeprowadzenia zajęć, wykładów oraz ćwiczeń z zakresu Edutainment. W trakcie zajęć każdorazowo przez studentów wypełniane były dwa rodzaje ankiet, na podstawie których powstało opracowanie naukowe. Opracowanie w sposób teoretyczno-empiryczny przedstawia możliwości wykorzystania gier i symulacji w szkolnictwie wyższym, w naukach ekonomicznym, z szczególnym naciskiem położonym na nauki o zarządzaniu.

Efekt: Powstanie publikacji naukowej pt. ?Gry symulacyjne w dydaktyce wyższych uczelni?. Opracowanie określa kształt i możliwości wykorzystania gier Edutainment w szkolnictwie wyższym wraz z określeniem kierunków ich udoskonalania pod kątem pełnego wykorzystania w edukacji menadżerskiej.

b) Klaster Edutainment jest partnerem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie w realizowanym już obecnie kierunku Zarządzanie projektami międzynarodowymi, gdzie gry Klastra zostały wpisane w program nauczania. Program studiów obejmuje innowacyjne metody nauczania (grywalizacje, edutainment) wykorzystujące gry strategiczne Klastra Edutainment.

Efekt: Opracowanie programu studiów który obejmuje innowacyjne metody nauczania wykorzystujące gry ? symulacje biznesowe Klastra Edutainment.

2. Kreowanie wiedzy i innowacji z zakresu edutainment wśród młodzieży w celu lepszego przygotowania do startu zawodowego

Członkowie Klastra Edutainment prowadzą warsztaty dla grup studentów z Małopolskich uczelni wyższych oraz szkół średnich. Poprzez intensywne i efektywne szkolenia poprowadzone w formie gier ? symulacji biznesowych, studenci oraz uczniowie, są wstanie przyswoić złożone procesy zachodzące w firmie, zrozumieć istotę planowania strategicznego oraz doświadczyć zmienność otoczenia. Informacje zawarte w ankietach, potwierdzają fakt, iż taka forma szkolenia jest dla studentów wysoce atrakcyjna i pozwala lepiej przygotować się do życia zawodowego.

Efekt: Działania na rzecz popularyzacji idei edutainment to wkład klastra w edukację oraz przygotowanie kadr dla biznesu.