Powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”

Drukuj PDF

W dniu 2 Czerwca 2016 r. w Laboratorium Automatyki Budynkowej, odbyło się spotkanie członków Forum Klastrów Małopolski, które miało na celu powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”. Nowa jednostka organizacyjna sformalizuje pracę działającej od dwóch lat sieci współpracy o nazwie Forum Klastrów Małopolski i będzie reprezentować zarówno jej dotychczasowych jak i przyszłych członków z regionu małopolskiego.

„Klaster Edutainment” reprezentowany był przez koordynatora, pana Roberta Miklaszewskiego, który aktywnie działa na rzecz wspólnej polityki regionalnej. Na spotkaniu podpisane zostało porozumienie, w którym zawarte zostały główne cele działania Fundacji m.in.:

 

  1. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.
  2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.
  3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking, certyfikację i promowanie dobrych praktyk.
  4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.