Edutainment w biznesie, czyli jak wykorzystać siłę uczenia nieformalnego

Uczenie nieformalne ujęte w ryzy

Drukuj PDF

Edukacją nieformalną jest - trwający przez całe życie - proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy, na podstawie doświadczeń życia codziennego oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz mass mediów.

Więcej…
 

W pogoni za wiedzą

Drukuj PDF

Żyjemy w dobie dynamicznych i ciągłych zmian, wpisanych w codzienność każdej, chcącej zachować konkurencyjność, firmy. Towarzyszy temu gwałtowny rozwój technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw, a wraz z nim - potrzeba zdobywania nowej wiedzy i kształtowania nowych kompetencji wśród pracowników.
Zapotrzebowanie na ciągłe uczenie się organizacji jest więc coraz większe. Kształtuje się nowy typ kapitału ludzkiego opartego na wiedzy i informacji. W takim środowisku biznesowym inwestowanie w edukację pracowników staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego i strategii ciągłego doskonalenia. Tak zwane organizacje uczące się nastawione są na zwiększanie przewagi konkurencyjnej poprzez zdolność do uczenia się szybciej niż robią to rywale. To duże wyzwanie. Z jednej strony, rozpowszechnianie edukacji w biznesie jest symptomem coraz większej świadomości potrzeb szkoleniowych w firmach; z drugiej jednak, coraz częściej wyzwala niechęć lub znudzenie pracowników, którzy przestają odbierać szkolenia jako narzędzie motywacyjne. Nawał codziennych obowiązków i powtarzalność schematów szkoleniowych ? to argumenty wysuwane przez pracowników na niekorzyść tradycyjnych szkoleń biznesowych.
W tej sytuacji, nasuwa się  kilka pytań: Jak uczyć szybciej, bardziej efektywnie i bardziej wszechstronnie, odpowiadając na wyzwania współczesnego rynku? Co zrobić w odpowiedzi na przesyt szkoleniowy, aby edukacja w biznesie znowu nabrała wymiaru motywacyjnego dla pracowników? Aż wreszcie, jak podnosić kwalifikacje, ale też mocniej i trwalej wpływać na modelowanie pożądanych postaw?
Rozwiązaniem może być Edutainment, jako narzędzie z powodzeniem wykorzystujące siłę uczenia nieformalnego.

 

 


Strona 11 z 11