Edutainment w biznesie, czyli jak wykorzystać siłę uczenia nieformalnego

KLASTER EDUTAINMENT zarejestrowany na Mapie Klastrów PARP

Drukuj PDF

W związku z zakończeniem modernizacji technicznej Mapy Klastrów PARP, ponownie prezentujemy aktualne informacje na temat  „Klastra Edutainment” szerokiej grupie użytkowników  tego narzędzia. Mamy nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce do tej pory, Mapa Klastrów prowadzona przez PARP, będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno samych klastrów, jak i ich potencjalnych partnerów społecznych i biznesowych – także z zagranicy (Mapa jest dostępna również w angielskiej wersji językowej).

Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, dlatego też zachęcamy koordynatorów polskich klastrów do skorzystania z okazji i umieszczenia informacji na temat swoich klastrów na Mapie Klastrów PARP.

Poniżej znajdą  nas Państwo na stronie:

http://www.pi.gov.pl/parp/data/klastry/

 

KLASTER EDUTAINMENT zarejestrowany na globalnej mapie klastrów TCI

Drukuj PDF

Globalna Sieć Ekspertów na rzecz Konkurencyjności, Klastrów i Innowacji (TCI), której członkiem jest również PARP, prowadzi otwarty rejestr klastrów z całego świata. Informacje na temat  „Klastra Edutainment” zostały umieszczone na nowej mapie z nadzieją na wzmocnienie rozpoznawalności klastra zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że mapa TCI może być jednym z narzędzi służącym identyfikacji klastrów na wszystkich kontynentach, kojarzeniu partnerów wchodzących w skład klastrów oraz inicjowaniu współpracy pomiędzy klastrami z Polski i świata, ułatwiając tym samym działania związane z internacjonalizacją.

Zachęcamy koordynatorów polskich klastrów do skorzystania z okazji i umieszczenia informacji na temat swoich klastrów na mapie.

Poniżej znajdą Państwo link do bazy:

http://www.tci-network.org/initiatives

 

Powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”

Drukuj PDF

W dniu 2 Czerwca 2016 r. w Laboratorium Automatyki Budynkowej, odbyło się spotkanie członków Forum Klastrów Małopolski, które miało na celu powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małopolski”. Nowa jednostka organizacyjna sformalizuje pracę działającej od dwóch lat sieci współpracy o nazwie Forum Klastrów Małopolski i będzie reprezentować zarówno jej dotychczasowych jak i przyszłych członków z regionu małopolskiego.

„Klaster Edutainment” reprezentowany był przez koordynatora, pana Roberta Miklaszewskiego, który aktywnie działa na rzecz wspólnej polityki regionalnej. Na spotkaniu podpisane zostało porozumienie, w którym zawarte zostały główne cele działania Fundacji m.in.:

 

  1. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.
  2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.
  3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking, certyfikację i promowanie dobrych praktyk.
  4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.

 

Klaster EDU obecny na Turnieju Smoka w Sieprawiu

Drukuj PDF

 

Kaskada Noc Matematyki 2016

Drukuj PDF

W dniach 11/12 marca 2016 r w ZSOS nr 2 w Krakowie po raz pierwszy odbyła się Noc Matematyki.

W tej imprezie wzięło udział 130 uczniów, a 50  było na zajęciach na AGH.

Na terenie szkoły młodzież miała okazję uczestniczyć w:

  • grze KASKADA,  którą przygotował  Klaster Edutainment
  • zajęciach z robotyki
  • pokazach chemicznych
  • seansie filmowym

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a szczególnie klastrowa gra Kaskada (wzięło w niej udział 100 osób).

Uczniowie byli bardzo, bardzo zadowoleni i już deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej Nocy Matematyki, a od rodziców otrzymaliśmy wiele podziękowań.

W czym tkwi potencjał gry?

Polega ona na pracy w kilkuosobowych zespołach, które próbują zbudować replikę prototypowego modelu, odzwierciedlając jego cechy jak najdokładniej. Przeszkodą jest tu szereg utrudnień komunikacyjnych wpisanych w każdą rolę oraz presja czasu. Chęć wykonania zadania tak wielka, że trudno zachować zimną krew, gdy początkowo wszystko idzie nie tak. Zespoły przybierają różną strategię budowy repliki.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 Noc Matematyki miała w tym roku swój debiut. Dzieci zostały w murach szkoły do samego rana. "Kaskada" zakończyła się pełnym sukcesem o wpół do pierwszej, potem miał jeszcze miejsce seans filmowy. Uwagę przykuwały też pokazy robotów i doświadczenia chemiczne.

Miny uczniów i wrzawa, jaka od początku do końca towarzyszyła klastrowej grze to dla nas największa nagroda - temat żył swoim życiem mimo późnej nocy. Klaster Edutainment został już poproszony o przygotowanie kolejnej edycji Nocy Matematyki, co jest dla nas dużym wyróżnieniem.

 

Klaster - Ankieta

Drukuj PDF

Członkowie Klastra Edutainment, pragną podzielić się z Państwem kolejną inicjatywą!

Zespół Klastra Edutainment, stworzył ankietę na potrzeby prowadzenia prac nad rozwojem gier symulacyjnych. Ankietę postanowiliśmy rozesłać do osób ze środowiska akademickiego, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania Uczelni odnośnie wprowadzenia gier symulacyjnych do programów uczelni, a w dalszej konsekwencji - wpisanie ich do Krajowych Ram Kształcenia. Podzielimy się z Państwem niebawem wynikami ankiet.

 


Strona 2 z 11