Edutainment w slużbie biznesowi

Jakich zatem narzędzi możemy użyć, aby skutecznie wprowadzać takie rozwiązania dla biznesu?
Obecnie wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Dynamiczny rozwój rynku szkoleń i branży eventów powoduje, że firmy poszukujące nowych narzędzi mają w czym wybierać. Dla nich, jako najbardziej wymagających i jednocześnie bardzo świadomych klientów, powstają coraz to nowe programy realizujące idee Edutainment: od merytorycznych gier symulacyjnych, poprzez szkolenia outdoor i gry fabularne, a na eventach edukacyjnych kończąc.

Gry uczą ważnych w dzisiejszych czasach umiejętności, takich jak analityczne myślenie, praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem czy planowanie strategiczne. Rozrywką są zaś oryginalne scenariusze, wartka akcja, humor, duch rywalizacji, animatorzy, rekwizyty i atrakcyjne miejsce.
Oprócz modnej grupy gier symulacyjnych i fabularnych, mamy do dyspozycji jeszcze inne narzędzia Edutainment wykorzystywane przez organizacje.

Szkolenia outdoor to jeden z klasycznych już przykładów obecności Edutainment w biznesie. Ilustrują różne aspekty pracy w zespole za pomocą zadań terenowych. Pomimo, że same ćwiczenia wywodzą się z zabaw harcerskich i szkolnych konkurencji sportowych, traktowane są w tym przypadku jako punkt wyjścia do zaistnienia procesu szkoleniowego, z którego wnioski omawiane są następnie w trakcie krótkich sesji warsztatowych.
Inną formę, ukierunkowaną zwykle na masowego odbiorcę i łączącą się ze społecznym wymiarem Edutainment, stanowią eventy edukacyjne, przybierające zwyczajowo formę pikników lub konferencji tematycznych. Idealnie nadają się do realizowania zarówno celów edukacyjnych, jak i rozrywkowych i integracyjnych.
Tematy o charakterze edukacyjnym są wokół nas, inspirując do takich konwencji eventowych, jak „Podróż dookoła świata”, „Dzień naukożerców” czy „Bezpieczeństwo na drodze”. Tego typu spotkania tematyczne są idealną okazją do interaktywnego przekazania określonej wiedzy pracownikom, klientom lub partnerom biznesowym. Wiedza ta nie musi mieć charakteru ogólnego. Dotyczyć może również np. głównych działów w firmie, tożsamości marki, portfolia produktów, branż, w których działają partnerzy i klienci. Przekazywana jest np. w formie innowacyjnych warsztatów czy targów, gdzie każdy uczestnik sam wszystko wypróbowuje i odkrywa w sobie nowe zdolności i ćwiczy praktyczne umiejętności. Obcowanie z tą wiedzą nie tylko poszerza spojrzenie biznesowe zainteresowanych, ale również zacieśnia więzy pomiędzy nimi a inicjatorem przedsięwzięcia.

Łączenie nauki i zabawy w jedną spójną całość to zupełnie nowa jakość. Potęguje korzyści osiągane z jednego tylko przedsięwzięcia, które łączy w sobie więcej funkcji, niż dotychczas. To istotny argument dla tych, którzy oczekują namacalnego zwrotu z inwestycji. Nie należy zapominać, że takie wydarzenia to nadal bardzo duża atrakcja, ale tak przygotowana, aby jej celem było przekazanie odbiorcom określonej wiedzy, w rzadko spotykanych na co dzień miejscach, warunkach i niekonwencjonalnych dziedzinach.