Dobre praktyki

Tworzenie nowatorskiego systemu nauczania kadr dla biznesu

a) Efektem wzajemnej współpracy Członków Klastra Edutainment oraz przedstawicieli Małopolskich Uczelni stworzono konspekty do przeprowadzenia zajęć, wykładów oraz ćwiczeń z zakresu Edutainment. W trakcie zajęć każdorazowo przez studentów wypełniane były dwa rodzaje ankiet, na podstawie których powstało opracowanie naukowe. Opracowanie w sposób teoretyczno-empiryczny przedstawia możliwości wykorzystania gier i symulacji w szkolnictwie wyższym, w naukach ekonomicznym, z szczególnym naciskiem położonym na nauki o zarządzaniu.    

Efekt: Powstanie publikacji naukowej pt. ?Gry symulacyjne w dydaktyce wyższych uczelni?. Opracowanie określa kształt i możliwości wykorzystania gier Edutainment w szkolnictwie wyższym wraz z określeniem kierunków ich udoskonalania pod kątem pełnego wykorzystania w edukacji menadżerskiej.

b) Klaster Edutainment jest partnerem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie w realizowanym już obecnie kierunku Zarządzanie projektami międzynarodowymi, gdzie gry Klastra zostały wpisane w program nauczania. Program studiów obejmuje innowacyjne metody nauczania (grywalizacje, edutainment) wykorzystujące gry strategiczne Klastra Edutainment.

Efekt: Opracowanie programu studiów który obejmuje innowacyjne metody nauczania wykorzystujące gry ? symulacje biznesowe Klastra Edutainment.

Kreowanie wiedzy i innowacji z zakresu edutainment wśród młodzieży w celu lepszego przygotowania do startu zawodowego

Członkowie Klastra Edutainment prowadzą warsztaty dla grup studentów z Małopolskich uczelni wyższych oraz szkół średnich. Poprzez intensywne i efektywne szkolenia poprowadzone w formie gier ? symulacji biznesowych, studenci oraz uczniowie, są wstanie przyswoić złożone procesy zachodzące w firmie, zrozumieć istotę planowania strategicznego oraz doświadczyć zmienność otoczenia. Informacje zawarte w ankietach, potwierdzają fakt, iż taka forma szkolenia jest dla studentów wysoce atrakcyjna i pozwala lepiej przygotować się do życia zawodowego.

Efekt: Działania na rzecz popularyzacji idei edutainment to wkład klastra w edukację oraz przygotowanie kadr dla biznesu.