MM Druk Serwis w programie szkoleniowym PUAP 50+

Zróżnicowanie zespołu wynikające z czynników demograficznych i przemian pokoleniowych, dynamiczny rozwój i silna potrzeba podnoszenia kompetencji przez pracowników to czynniki, które spowodowały, że w MMDS wdrożono cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe i miękkie.

MMDS – członek naszego klastra przystąpił do programu PUAP 50+, bo chce skutecznie przygotować się na zmiany zachodzące na rynku pracy. Program pomaga we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu m.in. aktywizacji zawodowej czy podnoszenia kompetencji i wiedzy na temat pracy z osobami 50+.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Więcej o programie na: http://www.wse.krakow.pl/pl/projekty-dla-otoczenia/uczelnia-dla-gospodarki/puap-50-jak-wspierac-zespoly-miedzypokoleniowe-w-organizacjach-msp