Współpraca z WSE

W dniu 27 czerwca 2018, całodniowym szkoleniem pn. „Budowanie skutecznej współpracy zespołowej i odpowiedzialności w organizacji” Klaster Edutainment zakończył kilkumiesięczny projekt pn. Mistrz Jakości i Współpracy prowadzony wraz ze studentami Wyższej Szkoły Europejskiej. Nad całością projektu czuwał koordynator Klastra Edutainment pan Robert Miklaszewski. Jest to już kolejny projekt prowadzony w ramach współpracy członków Klastra Edutainment ze studentami WSE mający na celu podniesienie kompetencji pracowniczych, a na szczególną uwagę zwraca fakt, że w szkoleniu tym brały udział osoby niesłyszące.