Podpisany został akt notarialny powołujący Fundację Klastrów Małopolski!

Pragniemy poinformować, iż w dniu 17.06.2016 podpisany został akt notarialny powołujący Fundację Klastrów Małopolski. Na spotkaniu obecni byli wszyscy fundatorzy fundacji, ( także firma M.M. Druk Serwis Sp. z o.o., koordynator Klastra Edutainment) reprezentowani przez osoby to tego upoważnione wg dokumentów rejestrowych lub przez notarialne upoważnienia szczególne.

Zdjęcie użytkownika Klaster Edutainment.